TITOL MONITOR MOTOCICLISME web CATCurs de Nivell I en Motociclisme


Davant la necessitat de regular i garantir l’homogeneïtat de la formació en l’ensenyament de qualsevol de les disciplines del motociclisme, la Federació Catalana de Motociclisme, sota la coordinació de la Fundació Catalana per l’Esport del Motor, ha creat l’estructura i engranatge per tal de dur a terme el pla formatiu per obtenir el Títol de Monitors de Motociclisme en Nivell I PF-113MTMT01, segons marca el Reial Decret 1363/2007 de 24 d'octubre (BOE de 8/11/2007) del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, article 6 de l’Ordre EDU/3186/2010, del 7 de desembre.

Durant el 2018 es van realitzar 2 cursos amb diferent programa d'horaris, per a poder així facilitar als interessats l'accés a aquest, sempre complint amb les hores publicades en el BOE.

Publicació BOE: Aquí

Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport: Aquí

Pròxim curs: Noticies

 

IMPORTANT:

Per poder accedir al curs és INDISPENSABLE el Títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent, o superior a efectes acadèmics) o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

En cas de no tenir-lo es poden realitzar les proves d’accés equivalents a l’ESO que convoca el Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

Calendari complet i més informació: Aquí


 PLA FORMATIU.- : PF 113MTMT01 (TOTAL: 305 HORES)

Segons ”Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de motociclismo. BOE Núm. 259 martes 29 de octubre de 2013 Sec.III Pag. 87481

 Aquest curs constarà de dos blocs i pràctiques:

 •  BLOC ESPECÍFIC: Dins d’aquest bloc es tracta directament el que afecta única i exclusivament al motociclisme. La duració del mateix és de 75h, entre presencial i no presencial, tractant les següents àrees:

  - Generalitats, didàctica, metodologia i habilitats del motociclisme
  - Ensenyança del motociclisme
  - Seguretat a l’ensenyança del motociclisme
  - Material del motociclisme
  - Normativa, reglamentació, competició del motociclisme i organització d’esdeveniments
  - Condicionament físic específic i prevenció de lesions
  - Medi ambient i motociclisme
  - Coneixement tècnic/mecànic del motociclisme

 •   BLOC COMÚ: Aquest bloc es realitza juntament amb tots els candidats a formadors de qualsevol disciplina esportiva, instruint-los en aspectes generals de qualsevol esportista. El Bloc comú es pot iniciar un cop superades les proves d'accés al curs.

 Àrees:

Annex hores bloc comú w

CONVALIDACIÓ DEL BLOC COMÚ:

Tots aquells alumnes que tinguin una titulació acadèmica de la família esportiva (LCAFE, Mestre especialista en EF, AAFE, TCAF, etc.) poden sol·licitar la convalidació de les àrees corresponents del Bloc Comú mitjançant l’enviament per correu de la sol·licitud d’homologació del Bloc Comú al Consejo Superior de Deportes (http://www.csd.gob.es/csd/sociedad-ca/02ensenyaments-esportius/2homologacions-convalidacions-equivalencies-i-correspondencies/), adjuntant a la sol·licitud: fotocòpia compulsada de la matrícula del curs, DNI i titulació acadèmica de la família esportiva.


*L’alumne podrà inscriure’s per fer el Bloc Comú a qualsevol centre que convoqui el Bloc Comú de Nivell I, format LOE.
CENTRES A CATALUNYA
EFTE Escola Catalana de l’Esport (Esplugues de Llobregat)
INSTITUT NÀUTICA DE BARCELONA (BCN)
INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS (Mataró)
INSTITUT AGUSTÍ SERRA I FONATENT (Sabadell)
INSTITUT JAUME I (Salou)
INSTITUT LA POBLA DE SEGUR (La Pobla)
INSTITUT ROCAGROSSA (Lloret de mar)
INSTITUT SERRALLARGA (Blanes)
INSTITUT JOAN ORÓ (Lleida)
INSTITUT PERE ALSIUS I TORRENT (Banyoles)
INSTITUT MOLLERUSSA (Mollerussa)
INSTITUT AGUSTÍ SERRA I FONTANET (Sabadell)
INSTITUT ILLA DE RODES (Roses)
INSTITUT DE TECNIFICACIÓ (Amposta)
Per a més informació, consulteu la pàgina web del Departament d’Ensenyament: www.gencat.cat/ensenyament/

CENTRES ESPANYA: Aquí

 

 • PRACTIQUES:

Un cop superat el bloc específic i estar apuntat o superat el bloc comú, el candidat podrà començar el període de pràctiques de 150h.


 

 

Curses

La FCEM continua essent l’encarregada de l’organització de les curses de motociclisme La Fundació Catalana per L’Esport del Motor continuarà duent a terme totes les curses de motociclisme que es realitzin dins les instal•lacions de Parcmotor Castellolí, ve sigui en el circuit de velocitat com en les diferents àrees offroad del complex.

 

Fundació Catalana per l'Esport del Motor


Ctra. Nacional IIa Km. 560 08719 Castellolí (Barcelona)
TEL 634 417 077
info@fcem.cat

La Fundació

La FCEM es va fundar el 2002 fruit de l’acord amb la Federació Catalana de Motociclisme i la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, la qual va reforçar així la seva confiança en el projecte que ampliava el suport institucional del Campus del Motor, Polígon Industrial Can Parera, juntament amb l’Ajuntament de Castellolí, el Consell Comarcal de l’Anoia i la Unió Empresarial de l’Anoia

Parcmotor Castellolí

logo invertit
Amb una superfície de 60 hectàrees, les instal·lacions de  Castellolí disposa de circuits d’asfalt i de terra per la pràctica de l’esport del motor