Tal com es descriu a la informació del Curs de Monitor de Motociclisme, un alumne ha de fer 150h de pràctiques, podent-les fer en diferents centres durant el termini de temps del curs.

En el nivell I d'iniciació no és imprescindible que aquest alumne les faci en l'especialitat en la qual té l'objectiu d'acabar essent monitor.

  • Si esteu interessats a figurar en una BASE DE DADES COM A CENTRE DE PRÀCTIQUES, podeu sol·licitar-ho omplint aquest senzill formulari: AQUÍ

No és imprescindible estar en aquesta base de dades per agafar un alumne en pràctiques, però SÍ QUE ES IMPRESCINDIBLE QUE COM A MÍNIM UN MONITOR DEL CENTRE TINGUI EL TÍTOL DE MONITOR DE MOTOCICLISME NIVELL I i es pugui acreditar com a tal.

  • Per sol·licitar l'admissió per part de la Federació Catalana de Motociclisme al centre escollit, caldrà omplir aquesta fitxa i retornar-la signada i segellada pel centre a info@fcem.cat: FITXA AQUÍ
  • Un cop agafeu l'alumne aquest haurà de fer un treball i el centre haurà d'omplir la següent documentació:

 

DOCUMENTS A OMPLIR PEL CENTRE:

Un cop acabades les pràctiques s'hauran d'omplir els documents a baix relacionats, juntament amb la memòria per part de l'alumne anteriorment descrita i lliurar els originals signats a la Federació Catalana de Motociclisme. Per qualsevol dubte a l'hora d'omplir-los, us podeu adreçar a secretaria del curs: Berta Prats, telèfon 634 417 077 o a info@fcem.cat

  • Full d'acceptació i certificació del centre: AQUÍ
  • Full d'avaluació de l'alumne en pràctiques: AQUÍ
  • Informe de les pràctiques: AQUÍ

Quan l’alumne disposi del full d’avaluació del tutor de pràctiques, omplirà el full de dades de les pràctiques i, presentarà ambdós documents al Director del curs a la federació catalana corresponent, per tal que signi i segelli el document, si s’escau, i ho farà arribar a l’Escola Catalana de l’Esport.

 

Curses

La FCEM continua essent l’encarregada de l’organització de les curses de motociclisme La Fundació Catalana per L’Esport del Motor continuarà duent a terme totes les curses de motociclisme que es realitzin dins les instal•lacions de Parcmotor Castellolí, ve sigui en el circuit de velocitat com en les diferents àrees offroad del complex.

 

Fundació Catalana per l'Esport del Motor


Ctra. Nacional IIa Km. 560 08719 Castellolí (Barcelona)
TEL 634 417 077
info@fcem.cat

La Fundació

La FCEM es va fundar el 2002 fruit de l’acord amb la Federació Catalana de Motociclisme i la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, la qual va reforçar així la seva confiança en el projecte que ampliava el suport institucional del Campus del Motor, Polígon Industrial Can Parera, juntament amb l’Ajuntament de Castellolí, el Consell Comarcal de l’Anoia i la Unió Empresarial de l’Anoia

Parcmotor Castellolí

logo invertit
Amb una superfície de 60 hectàrees, les instal·lacions de  Castellolí disposa de circuits d’asfalt i de terra per la pràctica de l’esport del motor