Títol Monitor Motociclisme4Curs de Nivell I en Motociclisme PT09180MTMT CASTELLOLÍ-A


El passat 12 de gener s'iniciava el primer curs de monitor de motociclisme, portat a terme per la Federació Catalana de Motociclisme i la Fundació Catalana per l'Esport del motor.

Enguany es realitzarà una segona convocatòria durant el segon semestre.

Aquesta noticia reuneix la informació del primer curs, que es va publicar al seu moment.

  Documentació per a la prova d'accés

(Data límit el 4/1/2018)

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent, o superior a efectes acadèmics) o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior
 • Fotografia mida carnet
 • Fotocòpia llicència federativa en curs.
 • Sol·licitud d'inscripció a la PROVA D'ACCÉS: Aquí
 • Document justificatiu del pagament de la prova d'accés (49,25€)

IMPORTANT: Degut al poc marge de temps per poder tramitar la llicència de pilot, en cas de voler lliurar la documentació a la Federació Catalana de Motociclisme abans de que es pugui tramitar la mateixa, el justificant de la tramitació de la llicència s'haurà d'enviar per mail, a info@fcem.cat, abans del 4 de gener.

 La documentació, amb originals del DNI i del Títol d'estudis corresponent (junt fotocòpia també dels mateixos), s'ha de portar a la Federació Catalana de Motociclisme, dins dels horaris d'oficina de la mateixa, a l'adreça:

C/ Enric Granados, 112 2n 1a BARCELONA

Documentació pel curs

(Data límit 20/1/2018)

 • Disposar del certificat vigent de la prova específica d’accés
 • Sol·licitud d'inscripció al CURS: Aquí
 • Document justificatiu del pagament del Bloc Específic del Curs (250,75€)

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

information icon hi Full informatiu Curs Nivell I PT0918001MTMT CASTELLOLÍ-A: Aquí

inscripcio Sol·licitud d'inscripció a la PROVA D'ACCÉS: Aquí

inscripcio Sol·licitud d'inscripció al CURS: Aquí


 

 

PLA FORMATIU.- : PF 113MTMT01 (TOTAL: 305 HORES)

Segons ”Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de motociclismo. BOE Núm. 259 martes 29 de octubre de 2013 Sec.III Pag. 87481

 Aquest curs constarà de dos blocs i pràctiques:

 • Bloc específic: Dins d’aquest bloc es tracta directament el que afecta única i exclusivament al motociclisme. La duració del mateix és de 75h, entre presencial i no presencial.

 Annex hores bloc específic w

 •  Bloc comú: Aquest bloc es realitza juntament amb tots els candidats a formadors de qualsevol disciplina esportiva, instruint-los en aspectes generals de qualsevol esportista.

Annex hores bloc comú w

CONVALIDACIÓ DEL BLOC COMÚ:

Tots aquells alumnes que tinguin una titulació acadèmica de la família esportiva (LCAFE, Mestre especialista en EF, AAFE, TCAF, etc.) poden sol·licitar la convalidació de les àrees corresponents del Bloc Comú mitjançant l’enviament per correu de la sol·licitud d’homologació del Bloc Comú al Consejo Superior de Deportes (http://www.csd.gob.es/csd/sociedad-ca/02ensenyaments-esportius/2homologacions-convalidacions-equivalencies-i-correspondencies/), adjuntant a la sol·licitud: fotocòpia compulsada de la matrícula del curs, DNI i titulació acadèmica de la família esportiva.

El pagament del BLOC COMÚ es podrà efectuar fins una setmana abans de l’inici del bloc, i s’haurà d’efectuar mitjançant un ingrés a l’entitat financera La Caixa CC: ES29 2100 0148 5602 0059 7260, o en el seu efecte, en el centre on es realitzi l’esmentat bloc.


*L’alumne podrà inscriure’s per fer el Bloc Comú a qualsevol centre que convoqui el Bloc Comú de Nivell I, format LOE.
CENTRES A CATALUNYA
EFTE Escola Catalana de l’Esport (Esplugues de Llobregat)
INSTITUT NÀUTICA DE BARCELONA (BCN)
INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS (Mataró)
INSTITUT AGUSTÍ SERRA I FONATENT (Sabadell)
INSTITUT JAUME I (Salou)
INSTITUT LA POBLA DE SEGUR (La Pobla)
INSTITUT ROCAGROSSA (Lloret de mar)
INSTITUT SERRALLARGA (Blanes)
INSTITUT JOAN ORÓ (Lleida)
INSTITUT PERE ALSIUS I TORRENT (Banyoles)
INSTITUT MOLLERUSSA (Mollerussa)
INSTITUT AGUSTÍ SERRA I FONTANET (Sabadell)
INSTITUT ILLA DE RODES (Roses)
INSTITUT DE TECNIFICACIÓ (Amposta)
Per a més informació, consulteu la pàgina web del Departament d’Ensenyament: www.gencat.cat/ensenyament/

CENTRES ESPANYA: Aquí


 Un cop superat el bloc específic i estar apuntat o superat el bloc comú, el candidat podrà començar el període de pràctiques de 150h.


IMPORTS DEL CURS:


- Drets de prova d’accés: 49,25€ en el moment de la inscripció
- Bloc Específic + varis: 250,75€ abans de l’inici del Bloc, un cop superada la prova d’accés

El pagament de la PROVA D’ACCÉS, EL BLOC ESPECÍFIC I ELS VARIS, haurà d’efectuar-se mitjançant un ingrés a: ES67 0075 0199 3006 0058 5502

- Bloc Comú: 136€ a pagar a l’Escola Catalana de l’Esport *

 

formacio portada

Formació de Pilots


Amb els projectes Talents Velocitat, Enduro i Motocròs conjuntament amb la Federació Catalana de Motociclisme.
llegir més
formacio monitors

Formació de Monitors


La Fundació Catalana per l'Esport del Motor ha iniciat el procés per l’obtenció del Títol de Monitor de Motociclisme.
llegir més
curses portada petit

Curses


La FCEM continua essent l’encarregada de l’organització de les curses de motociclisme que s’hi practiquen durant la temporada.
llegir més
 

Curses

La FCEM continua essent l’encarregada de l’organització de les curses de motociclisme La Fundació Catalana per L’Esport del Motor continuarà duent a terme totes les curses de motociclisme que es realitzin dins les instal•lacions de Parcmotor Castellolí, ve sigui en el circuit de velocitat com en les diferents àrees offroad del complex.

 

Comparteix amb nosaltres

Fundació Catalana per l'Esport del Motor


Ctra. Nacional IIa Km. 560 08719 Castellolí (Barcelona)
TEL 634 417 077
info@fcem.cat

La Fundació

La FCEM es va fundar el 2002 fruit de l’acord amb la Federació Catalana de Motociclisme i la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, la qual va reforçar així la seva confiança en el projecte que ampliava el suport institucional del Campus del Motor, Polígon Industrial Can Parera, juntament amb l’Ajuntament de Castellolí, el Consell Comarcal de l’Anoia i la Unió Empresarial de l’Anoia

Parcmotor Castellolí

logo invertit
Amb una superfície de 60 hectàrees, les instal·lacions de  Castellolí disposa de circuits d’asfalt i de terra per la pràctica de l’esport del motor